Dokter Kami

dr. Mahyuddin, Sp.B

Dokter Spesialis Bedah

Jadwal Praktek
Senin, Selasa, Rabu, Kamis
(13.00 – 17.00)
Jumat (09.00 – 11.00)

dr.Syarifuddin, Sp.B

dr.Syarifuddin, Sp.B

Dokter Spesialis Bedah


Jadwal Praktek
Jumat, Sabtu  

(14.00  -  17.00)

dr.H. Haeruddin Pagarra, Sp. A

Dokter Spesialis Anak

Jadwal Praktek
Senin, Rabu, Jumat
(08.00 - 11.00)

dr.Hj. Novita, Sp. PD

Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Jadwal Praktek
Senin ,Selasa,Rabu,Kamis,Jumat
(14.00  –  19.00)

dr.H.Nurdin Samad,Sp.PD,Finasim

dr.H.Nurdin Samad,Sp.PD,Finasim

Dokter Spesialis Penyakit Dalam


Jadwal Praktek
Senin,Rabu,Jumat,Sabtu  

(07.00  –  09.00)

dr. Hj.Yulianty, Sp. A, M.Kes

Dokter Spesialis Anak

Jadwal Praktek
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat
(08.00 - 11.00)

dr.Hj.Talaha, Sp.PD, Finasim

Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Jadwal Praktek
Selasa,Rabu,Kamis,Jumat
(10.00  –  14.00)

????????????????????????????????????

dr.H. Faisal, Sp.OG

Dokter Spesialis Kandungan


Jadwal Praktek
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat  

(09.00  -  13.00)

dr.Hj. Nur Hamidar A, Sp.OG

Dokter Spesialis Kandungan

Jadwal Praktek
Selasa, Rabu, Jumat
 (14.00  -  17.00)

dr. H. Abdul Salam, Sp. M

Dokter Spesialis Mata

Jadwal Praktek
Senin , Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu
(08.00 - 12.00)

no-image

dr. Hj.Caroline Noordin, Sp. KK

Dokter Spesialis Kulit & Kelamin


Jadwal Praktek
Senin,Selasa,Rabu,Kamis,Jumat,Sabtu  

(09.00  -  12.00)

dr. H. Patta Gauk, Sp. S

Dokter Spesialis Syaraf

Jadwal Praktek
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat
 (13.00  - 14.00)

drg. Merli Gosal, M. Kes

Dokter Gigi

Jadwal Praktek
Senin,Selasa,Rabu,Kamis,Jumat,Sabtu
(08.00  -  13.00)

dr. David Lengkong

dr. David Lengkong

Dokter Umum


Jadwal Praktek
Sesuai Jadwal


dr. Aswin Eka Putra

Dokter Umum

Jadwal Praktek
Sesuai Jadwal

dr. R. Ginawati Gandawidura

Dokter Umum

Jadwal Praktek
Sesuai Jadwal

dr. Hj. Jumriah Rasyid

dr. Hj. Jumriah Rasyid

Dokter Umum


Jadwal Praktek
Sesuai Jadwal


dr. Fitriyati Latif

Dokter Umum

Jadwal Praktek
Sesuai Jadwal

dr. Novita Chandra

Dokter Umum

Jadwal Praktek
Sesuai Jadwal

no-image

Dokter

Dokter Umum


Jadwal Praktek
Sesuai Jadwal


Dokter

Dokter Umum

Jadwal Praktek
Sesuai Jadwal

Jadwal Dokter

jadwal dokter